İdari Görevler

 • Rektör, Marmara Üniversitesi, (2010 – 2014)
 • Merkez Müdürü, M.Ü. Yükseköğretim Çalışmaları Araştırma Merkezi, (2012 –  )
 • Senato Üyesi, Marmara Üniversitesi Senatosu (2009 – 2010)
 • Uzman, YÖK – Bologna Komisyonu , (2008 – 2011)
 • Üye, YÖK – Ulusal Yeterlilikler Çalışma Grubu, (2008 – 2011)
 • Üye, YÖK – Öğretim elemanı Yetiştirme Komisyonu, (2008 – 2011)
 • Bölüm Başkanı, M.Ü. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, (2005 – 2010)
 • Üye, M.Ü. Mühendislik Fakültesi- Fakülte Kurulu, (2005 – 2010)
 • Üye, M.Ü. Fakülte Yönetim Kurulu, (2000 – 2002)
 • Anabilim Dalı Başkanı, M.Ü. Termodinamik Anabilim Dalı Başkanlığı, (1998 – 2001)
 • Doçent Üye, M.Ü. Fakülte Kurulu
 • Üye, M.Ü. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Yrd. Doçent Temsilcisi,  (1996 –  1998)
 • Komisyon Başkanı, M.Ü. Mühendislik Fakültesi Satınalma Komisyonu Başkanlığı, (1995 – 2001)
 • Üye, M.Ü. Üniversite Satınalma Komisyonu Teknik üyesi, (1999 – 2000)
Prof. Dr. M. Zafer GÜL