Projeler

 • “Bir Dizel Motorda Biyogazın Performans ve Emisyonlara Etkisinin Çok Boyutlu Modelleme (CFD) ile İncelenmesi”  FEN-C-DRP-101012-0327 nolu BAPKO projesi. 2010-
 • “Çok Düşük Emisyonlu Dar Açılı Direkt Enjeksiyonlu Sıkıştırma İle Ateşlemeli (NADICI) Bir Ağır Hizmet Motorunun Tasarımı ve Modellenmesi”, Tübitak 1001, Proje no: 108M237. 2009 – 2011
 • “Ventriküler destek sistemlerinde komplikasyonların azaltılması amacıyla yapay damar –aorta anastomozunun ve giriş kanülünün hemodinamik açıdan deneysel ve sayısal incelenmesi”, Tübitak 1001, Proje no: 108M377, Yeditepe Üniversitesi ve İTÜ ile ortak Proje, 2009 –
 • “Güneş Enerjili Araba Tasarımı ve Üretimi” FEN-BGS-270306-0048 nolu BAPKO projesi. 2005-2007
 • “Çok-fazlı tanecik akışları”, 2003K120810 nolu DPT projesi. Hojin Ahn ile birlikte, 2005-2007.
 • “Çok Düşük Emisyonlu Dar Açılı Direkt Enjeksiyonlu Sıkıştırma İle Ateşlemeli (NADICI) Bir Ağır Hizmet Motorunun Yanma Modellenmesi”  FORD projesi 2006-2008
 • “Çeşitli çatı modelleri üzerinde akış karakteristiklerinin kızgın tel anemometresi ile ölçülmesi ve nümerik olarak incelenmesi”  İ. Ekmekçi ile birlikte DPT projesi  2002 – 2004 tamamlandı.
 • “Hız alanı türbülans karakteristiklerinin kızgın tel anemometre ile ölçümü” M.Ü Araştırma fonu projesi    Hojin Ahn ve T. İnan ile beraber  1999 – 2001
 • “Emişli tip rüzgar tünelinde türbülans ölçümleri”  M.Ü Araştırma fonu projesi, T. İnan ile beraber.   1998 – 1999
 • “Endüstriyel elemanların zorlanmış taşınılma soğutulmasında ısı transferi ve verimliliğin deneysel analizi”  M.Ü Araştırma fonu projesi, O. Isıkan ve T. İnan ile beraber.   1999- 2000
 • “Gaz türbinlerinin yanma odasında oluşan girdaplı türbülanslı akışlarda türbülansın modellenmesi” (M.Ü Araştırma fonu projesi).   O. Kipoğlu ile beraber   1998’de tamamlandı.
 • “Türbülans modellemesi için yapay zeka tabanlı bir kullanıcı Arabilimi”   E. Taçgın’ın yürütücülüğünde   2001’de tamamlandı.