Kariyer

 2010 – 2014 : Marmara Üniversitesi Rektörü.
2004 – Devam Ediyor : Profesör
Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü.
2002 – 2003 : Misafir öğretim üyesi
Ohio State University, Dept. of Mechanical Eng., USA
1997 – 2004 : Öğretim üyesi (Doçent)
Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü.
1994 – 1997  : Öğretim üyesi (Yrd. Doç.)
Aynı yerde.
Doktora Sırasında   : UMIST Makine Mühendisliği bölümünde ‘Isı Transferi
Laboratuvarı’ ve ‘Bilgisayar Programlama’ dersleri
asistanlığı.
1983 – 1985   : Araştırma Görevlisi, İTÜ İnşaat Fakültesi,
Uygulamalı Mekanik Ana Bilim Dalı.
Prof. Dr. M. Zafer GÜL

Kısa Özgeçmiş

1960 yılında Bursa’da doğan M. Zafer Gül, 1971 yılında ilköğrenimini tamamladı. 1977 yılında Haydarpaşa Lisesi’nden, 1982 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıl yüksek lisansa başlayan ve kısa süre sonra araştırma görevlisi olarak aynı üniversiteye atanan M. Zafer Gül, 1985 yılında MEB’in doktora bursunu kazanarak İngiltere’ye gitti. Manchester Üniversitesinde doktorasını tamamlayıp yurda döndü ve 1994 yılında Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 1997 yılında Doçentliğe yükseltildi. 2002 yılında Fullbright bursiyeri olarak ABD’ye gitti ve Ohio State Üniversitesi, Center for Automotive Research ‘de misafir Profesör olarak çalıştı.

2004 yılında Profesörlüğe atanan M. Zafer Gül, 2005 yılında Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına getirildi ve 2009 yılında Üniversite Senatosuna üye seçildi. 10 Haziran 2010 tarihinde yapılan Rektörlük seçiminde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 14 Temmuz 2010 tarihinde Marmara Üniversitesi’nin 7. Rektörü olarak atandı. 14 Temmuz 2014 tarihinde rektörlük  görevi sona ermiştir.

Prof. Dr. M. Zafer Gül’ün Akışkanlar Mekaniği ve Motorlar üzerine çok sayıda araştırma makaleleri bulunmakta olup bu konularda projeler yürütmeye aktif olarak devam etmektedir. Ayrıca Türkiye’nin Yükseköğretim Politikaları ile Bilim ve Teknoloji Stratejileri üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. M. Zafer Gül, evli ve iki çocuk babasıdır.

Vizyonum
Türkiye’yi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarabilecek en temel unsurun, eğitilmiş insan olduğu bilinci ile ülkemizi dünyada söz sahibi yapacak nesiller yetiştirmektir.

Misyonum
Çağdaş, dinamik ve uluslararası düzeyde eğitim almış, düşünen, araştıran ve küresel dünyada söz sahibi mezunlar yetiştirmek, topluma ve iş dünyasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmaktır.