Yüksek Lisans Tezleri

 • Barış Kan, ‘Modelling of the Dispersion of Wastewater in a Receiving Body’, Marmara Üniversitesi 1999.
 • Fatih Bağlı, ‘Elastic distortion calculation of the piston-cylinder unit of a new dead-weight tester’, Marmara Üniversitesi 2000.
 • Osman Kipoğlu, ‘Modelling of Gas Turbine Combustion Chambers’, MÜ 2001.
 • A. Hakan Tola, ‘Comparision of Colocated and Staggered Grid Arrangaments in FV Method’, MÜ 2002.
 • Barış Yılmaz, ‘Modification and Development of an IC Engine Simulation Computer Program’, MÜ 2002.
 • Hande Alperen, ‘Fine Grid Simulation of an IC Engine Combustion Chamber with Swirl’, MÜ 2002.
 • Banu Önen, ‘Grid Independency Tests for Diesel Engine Combustion Chamber with Bowl-in-Piston’, MÜ 2002.
 • Ahmet Özyılmaz, ‘One Cycle Simulation of Four Stroke Spark Ignition Engine By Using Convervation Laws’, MÜ 2006.
 • Zafer Başaranoğlu, ‘Investigation of Choking Condition of Granular Flows’, MÜ 2006.
 • Harun Kayıkçı, ‘Aynı Eksenli Koni İlaveli Jet Akışın Sayısal Akışkanlar Dinamiği’, MÜ 2006.
 • Hasan Köten ‘Comparison of Various Combustion Models Within A Multidimensional Framework Applied to Heavy.Duty CI Engine’ MÜ.2009.

Doktora Tezleri

 • Mustafa Yılmaz, ‘Effect of CDC Concept on the Design Parameters of a Heavy Duty PPCI Engine by Use of Multidimensional Modeling’, Marmara Üniversitesi 2009.
 • Talat İnan, ‘Çok amaçlı düşük hız-subsonik hava tüneli dizaynı ve türbülans ölçümleri’, MÜ 2002.(O. Isıkan ile beraber)
 • Murat Yıldırım, ‘Buji Ateşlemeli Motorlarda Segman Boşluğu Hidrokarbon Emisyonlarının Matematik Modeli’, Balıkesir Üniversitesi, Haziran 1997. (Prof. Ali Sürmen ile beraber)
 • İhsan Karamangil, ‘Benzin Motorlarında HC emisyonlarının Matematik Modellenmesi’, Uludağ Üniversitesi, Nisan 2000. (Prof. Ali Sürmen ile beraber)
Araştırmada 26 YIL